Reportáže

Emmeline de Mooij a Adriaan Mellegers se pro svůj projekt inspirovali mixem historických slohových období, který je typický pro městskou krajinu Prahy. Ve svém výzkumu umělci dokumentovali, studovali a následně dekonstruovali různé architektonické a grafické detaily pražských budov a ulic, od zapomenutých klik u dveří až po známé symboly, které dokreslují tvář města. Ústředním tématem zkoumání je odkaz moderny, relikty socialistické architektury a tzv. brutalismu, ale také dřívější funkcionalismus a další směry. Dvojice umělců s těmito inspiracemi pracuje odvážným způsobem, který je obnažuje od nánosů historie a symbolických významů.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)