Reportáže

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média. Dalším vystavujícím je Ladislav Vondrák (narozen 1975), student VŠUP(2010) v ateliéru Fotografie.
Ve své tvorbě se zabývá videem, performancí a instalacemi. Jeho práce s videem je často podpořena performancí, tématicky v nich zpracovává osobní zkušenosti. Některá společenská témata zviditelňuje provokativní formou tvorby. V projektu „Pachuť“ Galerie Artwall (2012) se věnoval znechucením nad stavem současné politické scény.
V rámci projektu „Alegorie ptačí smrti“, instaluje Vondrák do galerie velkoformátovou malbu se znaky action paintingu, která se propojuje s performancí na vernisáži výstavy. Ve spolupráci s Rudolfem Skopcem.

„Alegorie ptačí smrti“ Přes veškerou úzkost, povolán. Povolán k věcem při nich se tají dech. Pád. Bezvládnost. Zbývá jen vzít za nohy a dokázat, že to vlastně šlo. Muselo to jít. Přes veškerou úzkost, povolán.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)