Reportáže

Vo východnej Európe bolo po dlhú dobu neprípustné a neskôr neobľúbené spochybňovať spôsob narábania s mytológiami a poukazovať na ich možné zneužitie pre ideologické ciele. Práve touto témou sa zaoberajú traja slovenskí umelci Tomáš Džadoň, Martin Piaček a Svätopluk Mikyta, ktorých diela sú na výstave prezentované. Autori reflektujú vnímanie a zobrazovanie slovenských dejín prostredníctvom rozličných médií vrátane fotografie, kresby, keramiky a inštalácie. Umelci poukazujú na fakt, že oficiálna podoba národnej identity vyplývajúca z religióznych alebo hrdinských legiend (mytológií) by mala byť neustále skúmaná a nanovo interpretovaná. Vnímanie a skúmanie vlastnej histórie nemôže byť uzatvoreným procesom. Súčasné umenie môže hrať dôležitú úlohu v procese reflexie národnej identity.

Výstava bola organizovaná v spolupráci s Galériou súčasného umenia v Lipsku. http://www.gfzk-leipzig.de/?p=21471

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)