Reportáže

Videoprojekce letu nad nekonečnou japonskou zenovou zahradou. Linky ubíhají rovnoběžně k horizonu, pravidelně prolamovány kruhy.

Plochý kámen, zabudovaný do zdi galerie se nachází v úběžníku, na horizontu obrazu zenové zahrady v projekci.

Zvuk objektu, který se valí po štěrku.

Čtený příběh, pozměněná verze tradičního japonského hororového příběhu z knihy Kaidan, japonské příběhy (Lafcadio Hearn).

V prostoru galerie je umístěn reproduktor a mikrofon. Po prvním přečtení příběhu je mikrofon nasměrován na reproduktor a znovu nahrává čtený příběh z reproduktoru. Proces se opakuje, přičemž každá další nahrávka degraduje kvalitu zvuku až do jeho úplného vymazání v nerozpoznatelném hluku. Zatímco zvuk mizí, s postupujícím večerem září projekce v prostoru galerie stále jasněji.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)