Reportáže

Georges Adéagbo je konceptuálny umelec, ktorý rozvíja svoj vlastný štýl používajúc nájdené objekty od začiatku 70. rokov v Cotonou, Benine. Počas svojich prechádzok zbiera stratené, alebo odhodené veci a začleňuje ich do svojich inštalácií. Adéagbo takto obohacuje svoju paletu nájdenými objektmi a aj dielami – skulptúrami, maskami, obrazmi a textovými panelmi, výsledkom čoho sú epizódy z jeho vlastnej minulosti prelínajúce sa s neobvyklými interpretáciami takzvaného objektívneho historického bádania, mainstreamovej pop kultúry popri kanonizovanej vysokej kultúre, kde banálne konfrontuje hlboké. Adéagbo sa vyhýba prílišne jednoznačným interpretáciám svojich diel: nejednoznačnosť a “podvod” sú integrálnou súčasťou jeho provokatívnej stratégie.
Kľúčom k Adéagbovym dielam je proces jeho vyrovnávania sa s koloniálnou érou, odkrývajúci imperialistické nároky západných mocností v africkom vnútrozemí a nastoľujúci otázky, týkajúce sa pozostatkov kolonializmu, ktoré sú stále natoľko viditeľné v európskych mestách. Zo svojej perspektívy afrického etnológa, Adéagbo skúma tradície každého miesta, v ktorom vystavuje a reflektuje ich ako jasne viditeľné klišé – analógia spôsobu, akým bola jeho vlastná kultúra nesprávne interpretovaná.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)