Profily

Roman Štětina je jedním z výrazných umělců nastupující generace. Ve své tvorbě citlivě propojuje zájem o zvuk a mluvené slovo, zejména ve vztahu k rozhlasovému, popřípadě televiznímu vysílání. Téma zvuku zpracovává prostřednictvím videa, instalací, audiovizuálních intervencí a dalších médií. Jeho tvorbu jako celek charakterizuje vztah k archivnímu materiálu, který autor aktualizuje a přetváří do řemeslně výrazných realizací, jimž nechybí inteligentní humor ani nápaditý obsah. Štětina je laureátem ESSL Award z roku 2011 a finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2014.

Karina Pfeiffer Kottová (zkráceno)

Ve třináctidílném cyklu audio-rozhovorů, které vznikaly během podzimu 2013, hovoří Johana Švarcová s výtvarnými umělci, kteří ve své tvorbě různým způsobem využívají „nevizuální prvek“ – zvuk. Pro některé z oslovených umělců je právě práce se zvukem, sound art, vývoj nástrojů (hardware i software), radio art nebo zvuková instalace hlavní oblastí zájmu. Jiní naopak nakládají se zvukem nebo zvukovou stopou (například u videa) funkčně a po svém.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)