Reportáže

Dizertačná práca Daniely Krajčovej pod vedením doc. Anny Daučíkovej skúma lokálnu pamäť na židovskú komunitu v troch slovenských mestách, pričom používa médium ručne tvorenej animácie ako nástroj, ktorý svojou rukodielnosťou oživuje takmer zabudnutú časť histórie a jej špecifickosť v konkrétnom regióne.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)