Reportáže

Výstava prezentuje diela mladých slovenských mediálnych umelcov, ktorí vo svojej tvorbe tematizujú odpad a jeho produkciu, ako údel človeka, prirodzene poháňaného neustálou potrebou vyrábania nových a nových vecí. Autori využívajú tému odpadu, aby rozložili niektoré pálčivejšie otázky nastavenia súčasnej spoločnosti a mohli sa sústrediť na problémy, ktoré s odpadom súvisia iba okrajovo. Odpad – hmotný, ale aj digitálny, teda virtuálny, je pre nich len nástrojom ďalšej tvorby, ktorá už nerozvíja problém samotného hromadenia odpadu, ale prináša nové témy a otvára priestor k hľadaniu nových výrazových prostriedkov. Využitie odpadu v rozmanitých ľudských situáciách tak dáva umelcom príležitosť k tvorivým experimentom s pridanou spoločensko-kritickou hodnotou. Kruh sa uzatvára v prostredí plnom odpadu. V dnešnej dobe je nanajvýš aktuálne recyklovať; myšlienky, nápady i hmotné produkty, vytvárať tak veci súčasnejšie, výpovednejšie a v konečnom dôsledku aj (zdanlivo) užitočnejšie.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)