Výstavy

Rodinná pohoda poukazuje na problematické aspekty odebírání dětí ze sociálně slabých rodin a jejich umisťování do ústavní péče.

Prezentovaná díla kriticky reflektují problém odebírání dětí a poukazují na neblahý vliv zásahů úřední moci do rodinných vztahů. V širších souvislostech pak díla problematizují téma (ne)kompletní rodiny v politických, sociálních a kulturních souvislostech.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)