Přednášky

Günther Vogt (*1957)
Od 2005 profesor krajinné architektury na ETH v Zürichu (Eidgenössische Technische Hochschule, Departement Architektur)
2007−2011 předseda Sítě pro město a krajinu (NSL: Netzwerk Stadt und Landschaft) na ETH v Zürichu
2010 založení platformy VOGT Case Studio
2012 hostující profesor na Harvard Graduate School of Design

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)