Reportáže

Výstavní projekt Petry Lellákové a Vladimíry Večeřové představuje soubor prací, který vznikal během zahraničních stáží v jihokorejském Soulu v časovém rozmezí let 2010 – 2013. Každá z umělkyň byla na stáži v jinou dobu a pracovala samostatně. Díky tomu je možné vidět dva odlišné přístupy k jinému, neznámému prostředí, do kterého se snaží nenápadně proniknout a zapadnout nebo naopak poukázat na vzájemnou odlišnost. Petra a Vladimíra se vyjadřují různými prostředky. První z nich pracuje převážně s médiem videa a video-performance, zatímco druhá se pohybuje na pomezí více médií (video, malba, fotografie, objekt).

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)