Videoart/Audiovisual

Rozhovor filmového režiséra s kritičkou, která svou recenzí „potopila“ jeho práci.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)