Profily

Ondřej Merta je absolvent oboru multimedia na FaVU VUT v Brně, kde také působí jako výtvarný umělec a hudebník. Mezi výrazné hudební projekty patří kapela Hugo & Zoe, Cave Art nebo Standuino Orchestra. Dlouhodobě se věnuje stavbě vlastních hudebních nástrojů tzv. Circuit bending. Na projektu Standuino spolupracuje se Stanislavem Pelouškem se kterým také lektoruje workshopy jak v čechách tak v zahraničí.

Ve třináctidílném cyklu audio-rozhovorů, které vznikaly během podzimu 2013, hovoří Johana Švarcová s výtvarnými umělci, kteří ve své tvorbě různým způsobem využívají „nevizuální prvek“ – zvuk. Pro některé z oslovených umělců je právě práce se zvukem, sound art, vývoj nástrojů (hardware i software), radio art nebo zvuková instalace hlavní oblastí zájmu. Jiní naopak nakládají se zvukem nebo zvukovou stopou (například u videa) funkčně a po svém.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)