Artyčok doporučuje

Nar. 1955, studoval na FF UK v Praze obor estetika a dějiny umění (1974-80). Zabývá se dějinami umění ve vztahu k technologiím, zvukovým uměním, sociálním kontextem kultury a technologie, dějinami kybernetiky, lokativními médii a komunitními kolaborativními projekty.
Byl iniciátorem a spoluautorem multimediálního projektu o konceptech zobrazovaní a učebních nástrojích Orbis Pictus Revised pro ZKM Karlsruhe (1991-1995).Kurátor programu Mediaartlab v Sorosově centru současného umění (2000-2003). Spoluautor projektu Periferie (2004-2006). Udržoval experimentální komunikační síť, – radiojeleni.cz a Lemurie.TAZ (2000 – 2007). Od roku 2004 pracuje na FAMU. Příležitostně publikuje v časopisech a spolupracuje s ČRO. Od roku 2008 pracuje jako kurátor v galerii školská 28. Spolupracuje na vzniku mezioborovém projektu Institut intermédií (od 2007 – ).

Ve třináctidílném cyklu audio-rozhovorů, které vznikaly během podzimu 2013, hovoří Johana Švarcová s výtvarnými umělci, kteří ve své tvorbě různým způsobem využívají „nevizuální prvek“ – zvuk. Pro některé z oslovených umělců je právě práce se zvukem, sound art, vývoj nástrojů (hardware i software), radio art nebo zvuková instalace hlavní oblastí zájmu. Jiní naopak nakládají se zvukem nebo zvukovou stopou (například u videa) funkčně a po svém.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)