Reportáže

Jak utéci transcendentálnímu egu, ononu neslavnému Descartovu Cogito ergo sum? Kde je možnost vyhnout se vědomí zakotvenému v Kantově „já“, v Jednom jako analytickém sebe-vědomí stávajícím se systémovým raciem?

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)