Reportáže

Andriy Linik je v súčasnosti jedným z najzaujímavejších a najtalentovanejších mediálnych umelcov, kurátorov a teoretikov na Ukrajine. Vzhľadom na to, že na Ukrajine neexistuje žiadne systematické štátne vzdelávanie v tejto oblasti, Andriy je – rovnako ako všetci ostatní – samouk. Napriek tomu v sebe všetky jeho diela zahŕňajú dôkladný výskum, ktorý spracovávajú vysoko umelecky.
Jeho práca Aiolos, ktorá vznikla v roku 2011, je znovu aktuálna v súčasnej situácii na Ukrajine. Ako vieme, Aiolos bol v gréckej mytológii kráľom Aiolie a vládcom vetra. Odyseovi poslal priaznivý vietor Zephyrus a vrece s nepriaznivými vetrami, ktoré Odyseovi zvedaví námorníci vypustili. Dnes môžeme nové média prirovnať k vetru, ktorého kvalita závisí od smeru, ktorým sa my uberáme. “Vietor nových médií”, ktorý sa len nedávno s utrpením oslobodil, nás teraz odnáša opačným smerom, preč od nášho cieľa. Andriyove dielo zosobňuje internet ako rizomatické médium, ktoré nás niekedy skôr mätie, než informuje. Naše súčasné nové médiá sú často prostredníkom nepriateľstva, agresie a absurdnosti, než pokusom porozumieť jeden druhému.

Ianina Prudenko

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)