Profily

Galerie Jelení je nekomerční galerie, která je součástí Centra pro současné umění Praha (www.fcca.cz). Byla založena v roce 1999 a zpočátku sídlila v Jelení ulici poblíž Pražského Hradu, odkud pochází i název galerie. V roce 2005 se přestěhovala do dvora v přízemí činžovního domu v Drtinově ulici na Smíchově.

Ve svém programu se dlouhodobě soustřeďuje na podporu současných mladých umělců, často ještě studentů uměleckých škol, kteří v galerii mívají ve většině případech svou první samostatnou výstavu. V menším počtu jsou v galerii připravovány výstavy i zkušenějším autorům. Galerie není zaměřena pouze na jedno médium, naopak – její snahou je vybírat nejtalentovanější umělce a není podstatné, jaké médium umělci v dané době využívají. Podporuje inovativní práci se sochou, malbou, kresbou, fotografií, novými médii, performancí a v poslední době výrazně s textem.
Výběr umělců je založen na neustálém, co nejaktuálnějším mapování pražské umělecké scény a regionů – spolupracuje s profesory uměleckých škol v Brně, Ostravě, Ústí nad Labem a Plzni.
V době studia na vysokých školách je na umělce soustředěna velká pozornost, mají pravidelné prezentace prací, jsou zapojeni do množství diskusí s ostatními studenty a umělci, účastní se výměnných pobytů a stipendií v zahraničí. Po ukončení vysoké školy je však situace zcela jiná. Umělci nejsou ještě dostatečně známí, je nemyslitelný prodej vlastních děl, jsou nuceni věnovat většinu svého času jinému zaměstnání pro obživu sebe i budoucí rodiny. Oproti jiným oborům je to situace nezvykle náročná. Podpora ze strany galerií je tedy v tomto životním období velmi důležitá.

Galerie vznikla z iniciativy Gabriely Kotikové (Bukovinské), která postupně spolupracovala s kurátory Davidem Kulhánkem, Michalem Pěchoučkem a nyní dlouhodobě vytváří program společně s Dominikem Langem. Mimo to na jednotlivých projektech participovali i další kurátoři (Vít Havránek, Pavlína Morganová, Mariana Serranová, Martin Mazanec, Tereza Jindrová ad.)

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)