Profily

Ilona Németh a jej realizácie vo verejnom priestore 2013:
Plávajúce záhrady, inštalácia vo verejnom priestore, Košice
Zrkadlo, inštalácia vo verejnom priestore, Košice
Slemence, účasť v projekte X Apartments, Košice
Hmla, performance, Námestie Slobody, Bratislava

http://www.ilonanemeth.sk

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)