Reportáže

Ďalší prezentačno-diskusný večer v neformálnom prítmí, plný inšpiratívnych kultúrnych projektov.Každú aktivitu alebo dielo predstavia autori prezentáciou alebo živou performance, po ktorej nasleduje voľná diskusia.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)