Kolektoři

Jan Třeštík (nar. 1980 v Praze) vystudoval obor Politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK a práva na Právnické fakultě UK. V roce 2004 byl spoluzakladatelem soukromé galerie Gallery u Krizovniku, v roce 2006 založil v Holešovicích vlastní galerii nazvanou Prinz Prager. Ta se mj. stala spolupořadatelem výstavy Josefa Lady v Obecním domě nebo Jiřího G. Dokoupila v Jízdárně Pražského Hradu.
V letech 2009-2012 působil Třeštík jako ředitel Galerie středočekého kraje v Kutné Hoře a stal se mediálně propíranou osobností v souvislosti s kauzou „vývoz Picassova obrazu za hranice“ nebo s plánovanou ale nikdy neuskutečněnou výstavou Damiena Hirsta.
Další veřejně diskutovaná aféra, v níž se skloňovalo i jméno Jana Třeštíka, souvisela se ztraceným kamionem s předměty na výstavu o Marilyn Monroe v roce 2013.
V současné době chystá otevření nové soukromé galerie v pražském Karlíně.
Jako sběratel se soustředí na díla umění moderního a současného a řídí se především vlastním citem.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)