Přednášky

Pil and Galia Kollectiv přijali pozvání Curators and Critics Programme a Ateliéru sochařství na UMPRUM, kde povedou workshop v rámci otevřených dveří školy dne 17. listopadu na téma „budoucí archeologie“, reagující na nově zakládanou ateliérovou sbírku. Během své návštěvy také představí svou právě probíhající výstavu v londýnské Hayward Gallery. V rámci cyklu Talks v tranzitdisplay si připravili přednášku na téma Konkrétní ideologie / skutečná abstrakce a budou mluvit o vybraných tématech svých uměleckých projektů, kritického psaní i o svých kurátorských motivacích.

Pil a Galia Kollectiv jsou společně tvořícími umělci, kritiky a kurátory žijícími v Londýně. Jejich činnost zkoumá avantgardní dědictví v době, kdy se práce stala tvořivou činností a volný čas užitečným nástrojem. Zajímá je vztah mezi uměním a politikou a úloha, jakou hraje ironie a přesvědčení v současné artikulaci. Jejich hudební skupina WE pak rozšiřuje roli, kterou ve své umělecké práci připisují hudbě, stejně jako prohlubuje jejich zkoumání konstrukce individuality a kolektivu. Zároveň jsou také zodpovědní za program ve výstavním prostoru provozovaném umělci xero, kline and coma v Londýně. Získali (společně) doktorský titul z volného umění na Goldsmiths College a v současné době pedagogicky působí na University of Reading v Londýně.
Pil a Galia představili svou práci na monografických výstavách: Terminal Equilibrium v nottinghamské galerii Trade a Suck the Living Labour v galerii Ort, Birmingham, The Future Trilogy v novozélanském Te Tuhi Center for the Arts (2010), Svetlana v S1 Artspace, Sheffield (2008) a Asparagus: A Horticultural Ballet v londýnské The Showroom Gallery (2007). Jejich performativní práce byly také součástí přehlídek současného umění, například ve Stedelijk Museu v Amsterdamu, čtvrtého bienále v Athénách, pátého berlínského bienále a pátého bienále v Montrealu, stejně jako byly součástí programů velkých výstavních institucí, například Kunsthall Oslo, Arnolfini, Bristol, Late at Tate Britain či ICA London. V současné době vystavují projekt nazvaný Mirrorcity v Hayward Gallery v Londýně.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)