Reportáže

Zeď je základním prvkem architektury. Odděluje to, co je vně od toho, co je vevnitř; vytyčuje hranice, vymezuje prostor; strukturuje a determinuje možnosti toho, co se odehrává za ní, před ní či kolem ní. Nikdy však nestojí o samotě; právě její vztahy s okolím určují její identitu. Výstava Mezi zdmi spojuje čyři autory, kteří se ve své práci kontinuálně zabývají pojmem limitů a to jak architektonického prostoru, tak prostorů sociálních a politických.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)