Výstavy

Výstava Absence v záznamu tematizuje možnosti lidského pozorování a možnosti jeho zaznamenávání. Je metaforou prázdných či neviditelných míst, která zůstávají ve všech záznamech, v archivech.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)