Profily

Áemko, jak se familierně říká A.M.180 Gallery, už dnes patří mezi nejdéle fungující pražské galerie, které vnikly z iniciativy „zdola“, čili od samotných umělců. Její existenci podmiňuje A.M.180 Collective – kontinuálně ve složení Štěpán Bolf a sourozenci Anežka a Jakub Hoškovi – , který galerii začal provozovat v roce 2003. Výstavní prostor po celou dobu poskytuje multifunční klub Utopia, jenž na adrese Bělehradská 45 funguje už od roku 1997.
Ačkoli se Áemko musí vyrovnávat s „konkurencí“ řady dalších nezávislých galerií vzniklých po roce 2000, udržuje si dlouhodobě svůj charakteristický profil, díky němuž má na české výtvarné scéně své specifické místo. Na rozdíl od řady „off-spaces“, které deklarovali svůj počáteční zájem jako prezentaci mladých autorů, A.M.180 Collective si nikdy žádná generační předsevzetí příliš nekladl – kritériem výběru vystavujících je převážně subjektivní zájem pořadatelů. Tato „subjektivita“, ale z dlouhodobého hlediska vytváří kvalitativně poměrně vyvážený obraz. Prezentováni jsou autoři napříč generacemi, v programu najdeme výstavy sólové i skupinové a důležité je také pravidelné zastoupení tvůrců ze zahraničí. V galerii také nehraje příliš silnou roli kurátorský aspekt. Akcent je naopak kladen na multižánrovost a to především ve vztahu hudby a vizuálního umění. Stejně významnou součást činnosti kolektivu (zřejmě z perspektivy neumělecké veřejnosti dokonce významnější) tvoří koneckonců pořádání koncertů. Tato složka se tedy přirozeně prolíná i do výstavních projektů. Důležitou charakteristikou kolektivu je také až do nedávna důsledná finanční autonomie, která je v případě hudební produkce udržována dodnes.
Do konce roku 2014 se v galerii uskutečnilo okolo dvou set výstav a aktuálně kolektiv rozvíjí cyklus nazvaný Cut Club, v němž se soustředí na prolínání umění a módy.

Tereza Jindrová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)