Reportáže

Francouzský umělec Thomas Bischoff se zabývá pohybem. Pohybem jako interaktivní fyzickou situací, ale i jako poetickou metaforou. A tak se v jeho dílech pohybují živly jakými jsou oheň, zem č voda, ale i železné sochařské objekty samotné.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)