Reportáže

Slovenského maliara Františka Demetera zaujímajú možnosti a hranice závesného obrazu, maľby ako takej.
Na výstave v galérii SPZ dekonštruuje svoju rozmernú maliarsku inštaláciu s názvom „Plátno na stojane“
(2014) a reaguje priamo na priestor galérie. Je maľba plošná? Je maľba statická? Je maľba plátno? Ako
funguje maľba v priestore a čo ju rámuje? Dráždivé otázky bez vopred jasných odpovedí vedú Demetera
k ďalším krokom ako sa vysporiadať s problémami maľby a obrazu. Maľba je u Demetera procesom,
vrstvením, pridávaním a odoberaním materiálu. Diváci sa stávajú aktérmi v jeho inštalácii.

Gabriela Kisová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)