Reportáže

Tretí ročník výstavy Frejm baj Frejm 3 rovnako ako predošlé tematicky zjednocuje tvorivá analýza technologických a koncepčných možností média animácie v galerijnom priestore. Koncepcia výstavy vychádza z charakteru a lokality výstavného priestoru. Vystavené diela spája práca s mestským prostredím, jeho prvkami, priestorom, zvukmi, symbolmi skupín alebo emóciami jednotlivca. Vznikla audiovizuálna inštalácia z animácií od troch zahraničných autorov (Krišs Solemnis, Eszter Szabó, Nemanja Nikolić) projektovaných na steny galérie v striedavom poradí. V časových intervaloch medzi jednotlivými projekciami bol celý priestor náhle zmenený na inú inštaláciu jednoduchou premenou osvetlenia. Priestorová kresba, ktorá sa nečakane zjaví ÚV svetlom na stenách galérie. Ilúzia fiktívneho mestského priestoru vytvorila špecifické vizuálne prostredie pre zvukovú inštaláciu Sláva Krekoviča, v ktorej divák svojím pohybom v galérii „animoval“, teda oživoval a privádzal do pohybu rozličné zvuky iluzívneho mesta.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)