Reportáže

Multimediálny umelec Richard Kitta je známy svojím permanentným záujmom o sféru súčasného mediálneho umenia. Výstavným projektom User Unfriendly nadväzuje na svoje predošlé diela, pre ktoré je charakteristická interaktivita, respektíve zámerná autonómnosť až pasivita. User Unfriendly by sa dal nazvať polootvoreným environmentom, v ktorom sa autor pohráva najmä s kinetickým formátom. Ide o ucelené časopriestorové prostredie, ktoré pozostáva z tradičných a (v kontexte umenia) notoricky známych „nepovšimnutiahodných“ objektov, ktorých pôvodná funkčnosť je uspôsobená na rôzne nové (absurdné) účely. Autor sa snaží o redefiníciu problematiky „nových“ médií prostredníctvom vlastného poeticko-ironického uvažovania. V environmente User Unfriendly sa stretávame s problémom akceptovania jednoduchých výrazových vizuálnych prostriedkov a ich (s)komplikovaných funkcií, ktoré poukazujú na nemožnosť ich obvyklého použitia.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)