Výstavy

Eva Koťátková a Jiří Kovanda vedou vzájemný rozhovor a jejich společná instalace se stává mapou, společným mentálním i vizuálním územím, celkem, do kterého samozřejmě vstupuje také divák.Eva Koťátková a Jiří Kovanda lead a dialogue and their common installation becomes a map, joint mental and visual area, a unit, where a viewer enters as well.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)