Reportáže

Iniciativa „Umělec má cenu“ je aktivitou, která proběhla v roce 2014 poosmé – po Jiřím Kovandovi, Vladimíru Skreplovi, Adrieně Šimotové, umělecké dvojici Lukáš Jasanský a Martin Polák, Václavu Stratilovi, Daliboru Chatrném, Vladimíru Kokoliovi se stal garantem ceny Martin Zet.
Cena je udělována mladými umělci, kurátory a teoretiky jejich starším kolegům.
Zhruba 600 nominujících mladších 35 let je osloveno, aby navrhli kandidáty na ocenění. Odborná porota následně navštíví kandidáty s největším počtem hlasů a z nich zvolí laureáta pro následující rok.
V porotě pro tento ročník byli Anežka Bartlová, Lumír Nykl a Lucia Sceranková.
V loňském roce získal ocenění Martin Zet a jeho přáním bylo, aby se laureátem stal Karel Malich. Součástí letošního ročníku tedy bylo symbolické předání ocenění spolu s uznáním poroty Karlu Malichovi a zároveň vyhlášení rozhodnutí poroty o vítězství Vladimíra Havlíka.
Laureátem pro rok 2015 se stal Vladimír Havlík.
Součástí ceny pro umělce nad 35 let je i vyhlášení ankety o nejlepší skupinovou a samostatnou výstavu a také dílo roku.

Skupinová výstava roku:
Obrazy a předobrazy. Karel Císař, 18. 9. – 17. 11. 2013, Městská knihovna, GHMP, Praha
Samostatná výstava roku:
To nejhorší z Martina Zet – Tvá zem tě potřebuje. Martin Zet, 5.9. – 26.10. 2013, Divus, Praha
Dílo roku:
Návrat do Adriaportu – Adéla Babanová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)