Reportáže

Národopis je společenská věda zkoumající a popisující modely chování, sociální organizaci, zvyky, hudbu a umění v jednotlivých lidských kulturách a společnostech”. V dobách Sovětského impéria byl folklór a národní tradice jednotlivých zemí utlačovány ideologií socialismu. Není tedy divu, že po rozpadu Sovětského svazu jednotlivé národy začaly křísit své tradice a zvyky. Vzniklo nové vlastenectví a národní identita, respekt k vlastním tradicím a folkóru. Bohužel však v současné době tyto tradice opět upadají. Ne z důvodu utlačování cizími silami, ale z důvodu současné společnosti. Vybraní umělci však na tradice nezapomínají. Jolanta Kyzikaité pracuje se současným materiálem v kontextu lidové tradice. Naopak autorská dvojice Mitríková a Demjanovič používají tradiční lidovou techniku v kombinaci s motivy z národní historie. Vzniká tak jakýsi soulad mezi tradicí a modernitou.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)