Reportáže

The Rodina sa sama charakterizuje ako “samovzdelávací proces, ktorý v súčasnosti vykryštalizoval do podoby dizajnového štúdia”. Projekt založili v roku 2010 Tereza Rullerová a Vít Ruller. Domovom The Rodina je aktuálne holandský Haag. Okrem grafickej praxe sa The Rodina venuje workshopom, prednáškam a kreatívnej expanzii mimo striktne definované územie grafického dizajnu. Zaoberá sa tiež sociálnymi a vzdelávacími súvislosťami kultúry, technológie a estetiky. The Rodina pôsobí pozitívne, hravo, neberie sa príliš vážne a má sklony k sebaironizácii. Estetické klišé, textúry, internet a post internet, ľahko dostupné grafické efekty a ich hyperbolizácia sú jedným z poznávacích znakov ich nekonečnej hry s divákom.
V staničnej hale, čakárni, ktorá je verejným priestorom vytvorila The Rodina “chrám boha internetu”. Hyperfarebná intervencia v sebe ukrýva ďalšie úrovne, vrstvy a kódy, ktoré prešli desiatkami klikov a funkciami grafických počítačových programov. Z estetizovaných puklín nezateplených štiavnických panelákov, z informačnej tabule o lokálnych dejinách Trate mládeže, z architektonického rastra staničnej budovy, z toho všetkého je zostavená pôsobivá vizuálna skrumáž, ktorá má prísne nenostalgické východiská.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)