Reportáže

Výstava v Stredoslovenskej galérii prezentuje výber z dokumentárneho fotografického cyklu Premeny Slovenska  a jeho aktuálnych sub cyklov Romantizmus dneška, 1150. výročie Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy a Od Tatier k Dunaju, ktoré v užšie vymedzených tematických okruhoch zaznamenávajú  charakter krajiny a spôsob života ľudí nadväzujúc na osvedčenú autorskú spoluprácu. Celistvosť a pútavosť dokumentu zabezpečujú prirodzené, no čiastočne rozdielne autorské preferencie, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Boris Németh inklinuje skôr k zachytávaniu udalostí s bezprostrednou účasťou človeka a Ján Viazanička preferuje viac zábery na vizuálne zásahy, ktoré ľudia v krajine či na ulici vytvárajú a po sebe zanechávajú. Ich spoločný fotografický pohľad  prináša často bizarný inokedy úsmevný, no predovšetkým pravdivý záznam vizuálnej a kultúrnej identity dneška.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)