V-IDEO POINTS

Kritérium pre výber týchto štyroch, v kurátorskom zmysle „mojich“ videí, od troch tvorcov – Petra Barényiho, Miry Gáberovej a Zuzany Žabkovej – bolo pre mňa, po ľahkom pouvažovaní, hneď jednoznačné a výsostne subjektívne – sú to videá, ktoré som nehľadala, ale naopak oni si našli mňa a vo svojom čase ma zasiahli ako blesk.
S Peťom Barényim som začala spolupracovať pred piatimi rokmi a „spáchali“ sme vtedy, z môjho pohľadu, prvú ozajstnú kurátorskú výstavu LOOPS (Galéria 13m3). Pre jeho práce mám stále „slabosť“ a vybrať len dve veci (Love a Argument) mi zabralo zhruba 90% uvažovania o celej tejto sérii. Tematicky minimalizované videá sú vizualizáciou autorovho premýšľania o javoch každodenného života. Vo svojich prácach obchádza vykresľovanie reality cez preefektované alebo inak manipulované, a teda do veľkej miery fiktívne technické obrazy, a osobné i nadosobné témy podáva v subtílnej, zdanlivo jednoduchej, umeleckej výpovedi.
„Zásah“ estetikou videí Mirky Gáberovej dostal iste každý kto pozná jej práce. Môj top zážitok bol, možno prekvapivo, pred jej dvojvideom Replant (na výstave Edit, opäť v Galérii 13m3), a fascinované bolo nielen oko, ale najmä intelekt. Toto video po koncepčnej aj vizuálnej stránke obsahuje všetky atribúty Mirinej „klasickej“ videotvorby („pátos a pocity“, neprehliadnuteľné atribúty ženskosti, femmes fatales a ich záhadné rituály, ai.), ale nastrihané je úplne po novom – náhodne, podľa softvérovej strihovej skladby úplne iného, nesúvisiaceho videa. Celok je vďaka nelogickosti a „nepochopiteľnosti“ dobrodružný a samozrejme neopísateľný.
Videotvorba Zuzany Žabkovej ma stretla na výstave jej domovského ateliéru IN (- Ilony Németh na Vysokej škole výtvarných umení), s názvom Dokonalosť v Galérii Medium. Na brilantne vtipné video s názvom Jozef Novák čítajúci Lorem ipsum na kľúčovacom pozadí, na ktorom skutočný pán menom Jozef Novák, skutočne bojuje s pseudotextom „Lorem ipsum“, pred neutrálnym zeleným plátnom, milovníci inteligentne kamuflovaného humoru iste len tak ľahko nezabudnú.

Silvia Čúzyová

01 Argument; Love

Dvojvideo, na ktorom autor priznáva/hrá svoju úlohu režiséra - pracuje s herečkou na stvárnení jeho hádky so sestrou - a zároveň sa objavuje aj pred kamerou ako jedna z postáv snímku.

Táto staršia práca jedinečne ilustruje projekciu subtílneho tvorivého subjektu autora do stvárňovanej skutočnosti.

02 Replant

Dvojvideo, v ktorom autorkou moderovaná hra s náhodou, odhaľuje mnohé inokedy skryté a zároveň dotvára jej záhadné obrazy o ďalší rozmer príťažlivého "nezrozumiteľna".

03 JOZEF NOVÁK ČÍTAJÚCI LOREM IPSUM NA KĽÚČOVACOM POZADÍ

Vtipne podfarbené video, v ktorom je každá "náhradka" tentoraz úplne sama sebou - skutočný Jozef Novák, ktorého meno bežne funguje ako vzor v rôznych dokumentoch. Skutočne číta text Lorem ipsum, ktorý je pseudo-latinský a používa sa len pri modelovom rozvrhovaní textu na stránkach - a to všetko pred zeleným pozadím, ktoré sa v strihacích programoch kľúčuje, teda dá sa nahradiť akýmkoľvek iným pozadím..
 

04 Autoři výstavy

Kurátor: Silvia Čúzyová
Autor textů: Silvia Čúzyová
Realizace: Lenka Střeláková a Janek Rous
Publikováno: 16. 6. 2011