Reportáže

Neviditeľná Štiavnica je interaktívna hra so súčasným umením vo verejnom priestore historického mesta. Do mesta sú umiestnené “neviditeľné” tvorivé zásahy súčasných vizuálnych umelcov, ktoré sú do rôznej miery nápadné či nenápadné, hmatateľné alebo virtuálne, skutočné alebo pomyselné. Zapojenie hráčov spočíva v aktívnom pátraní po umeleckých dielach prostredníctvom špeciálnej mapy. Dozviete sa z nej, kde je dielo umiestnené, nie však to, čo presne máte hľadať. Diela musí každý objaviť sám a tým otestovať nielen svoju pozornosť, ale aj vnímavosť pre súčasné umenie.
Na Neviditeľnej Štiavnici sa podieľajú slovenskí, českí i zahraniční umelci pohybujúci sa v rôznych oblastiach súčasného umenia – od sochy, objektu a inštalácie, cez sound-art, street art a performance, až po maľbu a grafický dizajn.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)