Videoart/Audiovisual

Brodyho často využívaným tématem je otázka autorství, autority a moci v současném uměleckém provozu. Status umělce využil v rámci svého vystoupení v televizním pořadu Davida Černého Artóza v díle nazvaném Česko hledá Artstar.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)