Výstavy

Martin Zet ve své obrazovo-fotografické instalaci použil pro diváka trochu šokující téma a Ivanem Mečlem sepsaný manifest jen potvrdil, že k ní již není třeba dále cokoli dodávat.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)