Výstavy

Snaha syntetizovat různé formy vyjádření a přiblížit se ve výsledku k jakési jednoduché výtvarné „básni“ z významových „slov“ v daných podmínkách.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)