Videoart/Audiovisual

Jednokanálové video Somebody (2004) je záznamem inscenované události intimního charakteru. Erotický kontakt mezi dvěma postavami je tlumočen aktem výměny záhadné tekutiny z úst do úst. Reverzní zpomalený záběr je natočen ve velkém detailu. Detail tváří je pouze synekdochickým zastoupením postav a tímto způsobem zastírá jednoznačnou identifikaci jejich rodové příslušnosti. Ambivalentní genderová identita je však při bližším zkoumání divákem snadno odhalena – oba protagonisté jsou muži. I přes tuto odhalující skutečnost je výstižnější vnímat vágní vizuální zobrazení v širších intencích než v navození tématu gay sexuality. Určitá snaha o genderovou nevyhraněnost implikuje obecnější pojetí sexuální identity jako mnohovrstevnaté a proměnlivé entity. Základní dichotomie na homosexuální a heterosexuální je nedostačující s ohledem na rozmanitost existujících sexuálních identit a komunit. Video Somebody proto odkazuje k termínu queer jako postihnutí aktu odpoutání se od zjednodušující kategorizace. Proces výměny neidentifikovatelné tekutiny má na diváky odpuzující, ale zároveň uhrančivý účinek. Vyvolává hypnotický efekt, který přibíjí zrak k obrazu. A teprve až autorovo poodhalení zákulisní kuchyně nám prozradí, že jde o med.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)