Výstavy

Prostor galerie, ten který známe, zmizel, stal se novým prostorem – „objektem“. Prostor původní je sice stále přítomný, ale neviditelný, vybavit si ho lze jen s pomocí paměti.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)