Reportáže

Výběr fotografických motivů byl uskutečněn na základě osobní spotřeby během tří měsíců pobytu v Tchaj-peji. Po sečtení finančních výdajů jsem se vrátil do podniků, kde jsem toho nakoupil nejvíce a pořídil fotografii fasády, jenž obsahovala čelo obchodu. Rozhodnutí co fotografovat bylo tímto způsobem odvozeno od předcházejícího rozhodnutí co koupit.
Projekt jsem uskutečnil během umělecké rezidence v “Taipei Artist Village” na Tchaj-wanu. Záměrem bylo pohlédnout na město skrze strukturu vytvořenou osobními spotřebitelskými rozhodnutími namísto turistických průvodců či momentálního zaujetí. Můj pobyt byl aktem kulturní výměny, který však také měl ekonomický rozměr. Ten je tu transformován do průzkumu městských fasád Tchaj-peje, které by se jinak pravděpodobně nestaly předmětem fotografií.
Projekt staví na konceptech psychogeografie a etnografie každodenního života, obě metody jsou však přetvořeny zavedením spotřeby jako centrálního prvku. Předmětem pozorování není subjektivní dojem z města, či pozorování sama sebe jako spotřebitele, ale obraz města jako odrazu spotřebitelských rozhodnutí. Výsledek je současně deníkem mého pobytu i alternativní sondou do každodenní architektury města Tchaj-peje.
Prominentní postavení zaujímá dvojice fotografií hypermarketu Carrefour, jenž byly pořízeny s měsíčním odstupem. Odkazují k opakujícím se vzorcům spotřeby, i ke specifické historické vazbě mezi Českou Republikou a Tchaj-wanem. V roce 2005 se společnosti Tesco a Carrefour rozhodly na výměně svých poboček: Společnost Tesco převzala všechny pobočky společnosti Carrefour v ČR, a společnost Carrefour převzala všechny pobočky společnosti Tesco na Tchaj-wanu. Skrze fotografii se tak Tchaj-wanský Carrefour vrací zpět do ČR.
Výstava se skládá jak z fotografií, tak i z kopií zvětšených účtenek, dokumentující typické nákupy. Celý projekt je shrnut do trojice fotografických publikací dokumentujících tři měsíce spotřeby na Tchaj-wanu.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)