Reportáže

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků/Česká sekce AICA a Hlavní město Praha s potěšením vyhlašují laureáty 8. Ceny kritiky za mladou malbu 2015.

1. Cena – Eva Škrovinová (FaVU Brno), 2.Cena – Ondřej Boušek (AVU Praha), 3. Cena – Šárka Koudelová (AVU Praha) a Andrea Lédlová (AVU Praha), Cena sympatie diváků – Michael Hon (FaVU Brno)

Pořadatelé konstatují jako specifikum 8.ročníku soutěže Ceny kritiky výrazné prohloubení konceptuálního přístupu k malbě a zpřesnění malířského vyjádření v obraze u všech osmi finalistů, s rozšířením jejich zájmu o zdroje inspirace ve vědních oborech, sběratelství či v poezii. Hodnotí také vyspělost jejich kreslířského projevu a pečlivé práce s barvou. Laureát bude oceněn kromě samostatné autorské výstavy i studijní stáží a prezentací své tvorby v Bukurešti za spolupráce Českých center.

Téma soutěže Malba a její přesahy charakterizuje soutěž Ceny kritiky za mladou malbu i pro 8. ročník 2015. Zadání je chápáno v kontextu tvůrčího vývoje umělce, tj. umělec není hodnocen jen za svůj vystavený obraz, ale za svou tvorbu v rozmezí zhruba posledních dvou let, doložené tištěnou či elektronickou dokumentací.

V rámci prezentaci obrazu se připouští kombinované mediální vyjádření, tedy malba–objekt a jiné prvky prostorové instalace. Věkový limit soutěžících do 30 let vyjadřuje záměr podpořit tvorbu mladých umělců nejvyšších ročníků vysokých škol anebo čerstvých absolventů pro jejich vstup na profesionální uměleckou scénu. Uchazeči se mohou účastnit soutěže nanejvýš třikrát, avšak přednost ve výběru dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž byla již navázána výstavní spolupráce.

Cena kritiky slouží především hledání nových přístupů k malířské tvorbě, jejich medializaci a vytváření výstavních příležitostí pro mladé umělce. Proto je podporována i Fondem Ceny kritiky, jenž vytváří depozit oceněných děl. V soutěži se hodnotí první tři pořadí a laureátovi je v rámci jeho ocenění uspořádána samostatná autorská výstava ke konci kalendářního roku v Galerii kritiků. Z okruhu oceněných umělců zvolí svého kandidáta také Česká centra pro rezidenční stáž v zahraničí. I diváci vyberou svého vítěze Ceny sympatie.

Vlasta Čiháková Noshiro

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)