Reportáže

Výstavný projekt Novodobý romantizmus s podtitulom Príroda a krajina, nostalgický pátos a utopický idealizmus ako princípy v tvorbe nastupujúcej generácie sa zameriava na poukázanie analogických znakov v súčasnom slovenskom vizuálnom umení a v umení obdobia romantizmu. Paralely medzi aktuálnym umeleckým prejavom a romantickým hnutím konca 18. A prvej polovice 19. Storočia expozícia demonštruje prostredníctvom tematickej škály diel, ich kompozičnej skladby I celkovej atmosféry. Spätosť s romantizmom sa taktiež zdôrazňuje aj skrz samotných zvolených umelcov, ktorých životné postoje a zamýšľanie sú častokrát protichodné s väčšinou spoločnosti. Sledovaním konkrétneho fenoménu v tvorbe konkrétnej generácie má výstava za cieľ upriamiť pozornosť na novú tendenciu v súčasnom umení, a tým prispieť k jeho teoretickému diskurzu.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)