Speciální programy

Video s názvem Detail tematizuje stejnojmenný časopis o současném umění, který vycházel mezi lety 1995 až 2000 v Praze. Hlavním aktérem snímku je jeden ze zakladatelů a zároveň editor časopisu Marek Pokorný, který prostřednictvím rozhovoru vzpomíná na okolnosti vydávání tohoto periodika a na fungování celé tehdejší umělecké scény.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)