Nastavovaná současnost. Cena Jindřicha Chalupeckého a současné umění.

Kolokvium při příležitosti 25. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého.

01 Jak současná je současnost?

Rychlost, s jakou nastupují a odeznívají tendence a trendy v současném umění, klade extrémní nároky na umělce, kurátory a diváky. Nakolik výběr finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého v minulých letech odrážel aktuální tendence současného umění? Může či má CJCH být platformou pro popularizaci současného umění ve zdejším kulturním prostředí?

02 Cena Jindřicha Chalupeckého v proměňující se struktuře provozu umění

Historie Ceny Jindřicha Chalupeckého je stejně dlouhá jako historie transformace galerijního provozu v České republice po roce 1989. Jak se v tomto období vyvíjí vztah českých muzeí umění k současnému umění? Jaká je role nezávislých a privátních organizací a galerií, které ve vztahu ke globálnímu provozu umění často suplují činnost "kamenných institucí"?

03 Cena Jindřicha Chalupeckého a kritika

K evergreenům kritického diskursu o Ceně Jindřicha Chalupeckého patří několik témat: napětí mezi "konceptem" a malbou (klasickými médii), (ne)srozumitelnost současného umění, hermetičnost a elitářství současného umění. Ukazuje to na limity Ceny, současného umění, nebo spíše na limity české kritiky umění, respektive selhávání snah o popularizaci či socializaci (současného) umění?