Profily

INI Gallery je nezávislá platforma působící v oblasti současného umění, jejíž charakteristikou je hledání netradičních formátů jeho prezentace a podpory. Provozujeme PROSTOR, který dispozičně připomíná spíše ateliér, než klasickou galerii. Program PROSTORU se věnuje akcím umělců a teoretiků, které mají procesuální charakter a odehrávají se ještě před vystavením hotového díla nebo paralelně s autorovou výstavní činností. V rámci PROSTORU mohou umělci či kurátoři konfrontovat své aktuální záměry s veřejností, zvát si sem hosty, kteří je inspirují a volně jej přetvářet například v dílnu, studovnu, kancelář nebo kuchyni.

INI Gallery je také partnerským projektem vzdělávací iniciativy UMA: You Make Art a spoluorganizátorem Ceny Věry Jirousové pro začínající a již etablované kritiky současného umění. V rámci zmíněných projektů se zaměřujeme zejména na proces umělecké tvorby, její kritickou reflexi a zprostředkování širšímu publiku. Usilujeme o to být otevřenou iniciativou, která působí lokálně a vychází z prostředí místní umělecké scény, ale má zároveň co nejširší oborové, geografické i společenské přesahy.

Specifikem INI Gallery je také alternativní přístup k možnostem financování neziskového projektu. Kromě grantové podpory, díky níž můžeme naše aktivity realizovat, na jejich organizaci přispívají také výnosy z prodeje a pronájmu děl umělců nejmladší a střední generace. Využíváme své orientace na české i mezinárodní současné umělecké scéně a vybíráme díla na základě smysluplných kritérií, namísto zacházení s nimi nimi jako s komoditou. Spolupracujeme s umělci, v jejichž tvorbu věříme, kteří aktivně vystavují a profesně se rozvíjejí. Podporujeme je tak v důležité, nicméně nelehké kariéře a rozšiřujeme povědomí o jejich díle do míst, která se současným uměním tradičně nejsou spjata.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)