Reportáže

Rozpustný koncept architektúry, v ktorom sociálne a priestorové aspekty prevažujú nad stavebnými konštrukciami. Koridor, ktorý je jednotiacim motívom výstavy, architektonickým prvkom, predstavuje pojmy ako spojenie, prechod, nepriestor, neistota a dočasnosť. Umelci vytvorili nové projekty, vyplívajúce zo svojich lokálnych podmienok, z ich kultúrneho a politického hľadiska, ako aj zo skúsenosti s architektúrou/priestorom/sociálnymi vzťahmi. Z diskusie s umelcami vyplinulo, že myšlienka chodby/koridoru je jednotiacim momentom v ich projektoch.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)