Reportáže

Výstava je výběrem z archivu Adély Taübelové (*1986 +2014),  který se pokouší zmapovat témata, jež byla pro její tvorbu  v posledních letech charakteristická. Představeny budou jak  kresby, tak pozdější performativní práce tematizující akt  dívání. K shlédnutí bude také cyklus kreseb, reflektujících  charakter výstavního prostoru, chování diváka v něm  a jeho mimoděčnou roli performera.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)