Okno do videoarchivu VVP AVU

Ačkoliv projekt glosuje současnou vizuálně-kulturní scénu, nejedná se o prezentaci umění. Výstava poněkud nestandardně bilancuje období sedmdesátých a osmdesátých let. Vrací se až do dětství ve snaze dobrat se těch nejpůvodnějších vjemů. Výběr autorů tvoří průřez nastupující generací vizuálně tvořících autorů. Vedle umělců, v jejichž tvorbě se téma hraček samozřejmě objevuje nejzjevněji, jsou na výstavě zastoupeni také architekti, kurátoři i osobnosti, věnující se scénografii, užité grafice apod. Teprve čas a konfrontace s publikem prokáží, který z vystavujících narazil v hlubinách sedmdesátých let na „zlatou žílu“ a dokázal ji vytěžit. Tento fakt však nic nemění na tom, že na spoustě míst jsou zastrkané hračky – jako svědkové oněch přílišnými vědomostmi nepopsaných časů.

Milan Salák – Jan Kadlec, doprovodný text k výstavě, 1999

Kurátorská výstava Zdroje nového stylu (1999) umělců Milana Saláka a Jana Kadlece se odehrála v prestižním prostoru Jízdárny Pražského hradu. Ve skleněných vitrínách zde kurátoři prezentovali dětské hračky čtyřiceti vybraných umělců, architektů a teoretiků, s nimiž byli generačně spříznění, a kteří tedy vyrůstali v období 70. a 80. let. Zpětně viděno je výstava napůl vážným a napůl ironickým komentářem k této spřízněnosti a předznamenáním obratu k období normalizace jako zdrojového období řady českých umělců po roce 2000. Video, na němž někteří z respondentů představují jednotlivé kousky, bylo součástí výstavy.

Ve videu se objevují: David Adamec, Josef Bolf, Veronika Drahotová, Radka Exnerová, Radek Hanák Ondřej Chrobák, Jan Kadlec, Pavel Kappel, Lucie Loosová, Pavel Malina, Pavlína Morganová, Osamu Okamura, Jaromír Pesr, Michal Pěchouček, Jolana Ruchařová, Milan Salák, Jiří Skála, Sláva Sobotovičová, Vít Soukup, Tomáš Svoboda, Jáchym Šerých, Mark Ther, Radek Váňa, Markéta Vaňková, Radek Wohlmuth ad.

Technické poznámky:
Uvádíme digitalizaci z VHS. Mezi 31. a 40. vteřinou záznamu je technická chyba pocházející ze zdrojové kazety.
Digitalizace VHS: VVP AVU

Děkujeme Milanu Salákovi za poskytnutí snímku videoarchivu VVP AVU a za pomoc při přípravě tohoto dílu rubriky.

V rubrice Okno do videoarchivu VVP AVU pravidelně zveřejňuje Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze (VVP AVU) ve spolupráci s Artyčok.tv práce z videoarchivu VVP AVU. Výběr pro Artyčok.tv se zaměřuje na starší díla (materiály z konce 20. století), práce na pomezí videoartu, filmu a dokumentace, nebo i na čistě dokumentární materiály související s nedávným vývojem českého a slovenského výtvarného umění.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)