Reportáže

Nika Oblak & Primož Novak tvoria umelecké duo zo Slovinska. Sú predstaviteľmi novodobých globálnych kočovníkov cestujúcich z jedného konca sveta na druhý – participujú na rezidenciách, pracujú na projektoch a vystavujú na medzinárodnej pôde. Pneumatické videoinštalácie na výstave A teraz o niečom úplne inom 5 odhaľujú každodennú rutinu či umelé potreby vyplývajúce z konzumného spôsobu života. Zobrazujú našu existenciu ako stroj, ktorý je v ustavičnej jednotvárnej prevádzke. Napriek dojmu, akým môžu pneumatické videoinštalácie pôsobiť na prvý pohľad, i rôznym možnostiam ich čítania, predstavujú veľmi osobné umelecké diela, ktoré vypovedajú rovnako veľa o autoroch, ako aj o našej spoločnosti.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)